Partners | Collaborators

TIC Salut Social (TICSS)

TIC Salut Social (TICSS)

https://ticsalutsocial.cat/

Impulsant la innovació

MISSIÓ

Ser agents facilitadors de la transformació del model assistencial de salut i social mitjançant les TIC.

VISIÓ

Convertir-nos en el referent del sector salut i social que impulsa la innovació en l'ús de les TIC com a instrument per a la transformació del model assistencial.

VALORS

· Flexibilitat i col·laboració
· Transparència
· Sostenibilitat
· Compromís amb el sector salut i social
· Innovació
· Global i local
· Il·lusió
· Autonomia de gestió

La Fundació TIC Salut Social és un organisme del Departament de Salut, que treballa per impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l'àmbit de la salut, fa d'observatori de noves tendències, innovació i seguiment d'iniciatives emergents, i ofereix serveis de normalització i homologació de productes.

La implantació de les TIC en salut ja és imparable i es visualitza com un dels elements més transformadors de la salut del futur. El fet que la salut a Catalunya inclogui el 100% de la ciutadania dins d'un marc de cobertura universal i pública, conjuntament amb la implicació d'una gran diversitat d'agents, organitzacions proveïdores i indústries subsidiàries, posa el sector salut en una excel·lent situació per actuar com a innovador i dinamitzador econòmic del sector de les noves tecnologies.